image

Parish Assignments

Kanjoor
Asst. Vicar
17-05-1994
04-02-1995
Pallippuram
Asst. Vicar
04-02-1995
11-05-1996
Thripunithura
Asst. Vicar
11-05-1996
26-02-1997
Cherukadapuram
Pro Vicar
26-02-1997
12-06-1999
Kottaparambu
Vicar
12-06-1999
08-03-2003
Devagiri
Pro Vicar
08-03-2003
19-02-2005
Chempu
Vicar
19-02-2005
03-03-2012
Palluruthy
Vicar
03-03-2012
24-02-2018
Kuttipuzha
Vicar
24-02-2018
13-03-2021
Karukutty
Vicar
13-03-2021
present

Institution Assignments

Other Assignments

Maryland
Pro Vicar
19-02-2005
03-03-2012

Sponsors